4. Trka karića: "Karotrc 2023"

Nedjelja 12. mart 2023. godine
Gradska kafana, Herceg Novi
Za registraciju na ovaj događaj Kliknite ovdje 
Bib Vozači / Karić Pol Godište Trka
#{{ profile.bib_number }} {{ profile.first_name}} {{ profile.last_name}}
{{ profile.options.seat2.first_name }} {{ profile.options.seat2.last_name }}
{{ profile.options.seat3.first_name }} {{ profile.options.seat3.last_name }}
{{ profile.options.name }}
{{ profile.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }}
{{ profile.options.seat2.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }}
{{ profile.options.seat3.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }}
{{ profile.birthday | limitTo:4 }}
{{ profile.options.seat2.birthday | limitTo : 4 }}
{{ profile.options.seat3.birthday | limitTo : 4 }}
{{ profile.race_name }}
Nema učesnika