Boka Bay Trail 2022

Nedjelja, 1 Maj 2022. godine
Stari grad Kotor, Boka Kotorska, Crna Gora
Za registraciju na ovaj događaj Kliknite ovdje 
Bib Puno ime Pol Kat. Klub Trka Potvrđen
{{ profile.order_no }}. #{{ profile.bib_number }} {{ profile.first_name}} {{ profile.last_name}} {{ profile.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }} {{ profile.category }} {{ profile.club }} {{ profile.race_name }}
Nema učesnika